Slide img
9.990,- Kč i s poplatkem

Česká známka

Potřebujete ochránit název či logo své služby nebo výrobku na území ČR? Zajistíme pro vás kompletně přípravu a podání přihlášky ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví.
Registrovat
Slide img
34.990,- Kč i s poplatkem

Známka EU

Chcete chránit název či logo své služby nebo výrobku ve všech 27 zemích EU? Pak pro vás zařídíme kompletní přípravu a podání přihlášky ochranné známky u EUIPO.
Registrovat

Jak to funguje?

S námi je registrace ochranné známky opravdu snadná a rychlá. Většinu procesu budete schopni vyřídit pohodlně on-line.

Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step

1. Vyplníte náš on-line formulář

Zvolíte druh známky, vyplníte dle instrukcí jednoduchý on-line formulář a odešlete nám ho. Obratem obdržíte potvrzení požadavku a předvyplněný vzor plné moci.

2. Zašlete nám plnou moc

Podepsanou plnou moc nám zašlete poštou zpět. Je možné ji zaslat též e-mailem podepsanou elektronickým podpisem, případně využít služby autorizované konverze.

3. Provedeme rešerši

Mezitím již pracujeme na zpracování vašeho požadavku. Provedeme rešerši, vybereme vhodné třídy a zpravidla do 7 dnů obdržíte naše výstupy, včetně doporučení.

4. Uhradíte fakturu

Na základě doporučení se domluvíme na případných úpravách požadavku či jeho zrušení s tím, že následně vám bude vystavena faktura.

5. Podáme přihlášku

Po obdržení platby připravíme finální podobu přihlášky ochranné známky a zašleme vám údaje ke schválení. Schválenou přihlášku bezodkladně podáme.

6. Čekáte na zápis

Po zveřejnění přihlášky v rejstříku vám zašleme odkaz pro sledování jejího stavu. V případě, že nedojde k žádným komplikacím, bude známka zapsána. Zápis zpravidla trvá kolem 6-9 měsíců.

7. Pošleme vám osvědčení

Jakmile bude vaše ochranná známka úspěšně zapsána do rejstříku, zašleme vám osvědčení o zápisu pro vaši potřebu.

Srovnání ochranných známek

Nevíte, zda registrovat ochranou známku jen v ČR nebo pro celou EU? Naše přehledné srovnání vám pomůže se rozhodnout.

Plan


Česká známka

registrace v rejstříku ochranných známek vedeném ÚPV
Ochrana: ČR
Doba ochrany: 10 let
Průměrná délka registrace: 6-9 měsíců
Poplatek ÚPV (v ceně): 5.000 Kč
Počet tříd (v ceně): 3
Třída navíc (včetně poplatku): 1.490 Kč
Expresní zpracování: 2.490 Kč
9.990,- Kč / 3 třídy (včetně poplatku)
REGISTROVAT
Plan


Evropská známka

registrace v rejstříku ochranných známek vedeném EUIPO
Ochrana: 27 zemí EU
Doba ochrany: 10 let
Průměrná délka registrace: 4-6 měsíců
Poplatky EUIPO (v ceně): 900 EUR
Počet tříd (v ceně): 2
Třída navíc (včetně poplatku): 5.490 Kč
Expresní zpracování: 4.990 Kč
34.990,- Kč / 2 třídy (včetně poplatku)
REGISTROVAT

Proč registrovat OZ s námi?

Registrace ochranné známky s námi má celou řadu výhod. Zde je přehled těch hlavních. Přesvědčte se sami!

Image

Jednoduchost

Celý proces registrace ochranné známky jsme maximálně zjednodušili. Provedeme vás několika snadnými kroky. Průběh registrace budete moci sledovat on-line prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme.
Image

Rychlost

Ozveme se Vám do 48 hodin od obdržení požadavku. Požadavek zpracujeme obvykle nejpozději do 7 dnů. Nabízíme i expresní zpracování přihlášky. Samotná registrace zpravidla trvá okolo 4-9 měsíců od podání přihlášky.
Image

Odbornost a bezpečnost

Veškeré přihlášky jsou zpracovávány advokátem se specializací na duševní vlastnictví. Advokát je vázán povinností mlčenlivosti a disponuje pojištěním profesní odpovědnosti. Web je chráněn pomocí SSL certifikátu.
Image

Cena

Ve srovnání s obdobnými konkurenčními službami nabízíme trvale jedny z nejpříznivějších cen na trhu. Registrovat ochrannou známku s námi se tak opravdu vyplatí. Zajišťujeme též dotace na získání ochrany.

Reference

Máme velkou radost pokaždé, když jsou naši zákazníci spokojeni a naše služby splnily jejich očekávání.

Ing. Jiří Bůbal

Musím uznat, že vše bylo připravené perfektně. MOOC děkuji za pomoc a spolupráci.

Ing. Jiří Bůbal, jednatel LIP distribution s.r.o.

Často kladené dotazy

Nejste si něčím jistí a chtěli byste se ohledně ochranných známek na něco zeptat? Možná najdete odpověď právě tady.

Co je ochranná známka a proč ji registrovat?

Ochranné známky jsou registrovaná označení, která umožňují odlišení vašich výrobků a služeb od konkurence a pomáhají tak zákazníkům s orientací na trhu. Jako vlastník ochranné známky jste zároveň chráněni před neoprávněným užíváním vaší značky a parazitováním na její pověsti.

Primárním benefitem registrace ochranné známky je tak nepochybně ochrana značky a odlišení od konkurence. K tomu si můžeme přidat i zvýšení kredibility značky, neboť ochranná známka přidává značce na důvěryhodnosti. Pokud budou navíc vaše výrobky a služby úspěšné, projeví se to pak i do hodnoty ochranné známky, která se může stát nezanedbatelnou součástí vašeho majetku.

Jaký druh známky zvolit?

Z nejběžnějších ochranných známek máte na výběr mezi takzvanou známkou slovní a známkou obrazovou.

Slovní ochranná známka je vhodná k ochraně slovních elementů (firma, název, slogan atd.), pokud vám nezáleží na jejich grafickém provedení. Výhodou slovní známky je právě skutečnost, že chrání text bez ohledu na grafické provedení, takže její ochrana je oproti obrazové známce širší. Díky tomu také můžete případné grafické provedení (např. logo) libovolně modifikovat a nemusíte si vždy registrovat známku novou.

Naproti tomu obrazová ochranná známka je určena pro označení, která jsou buď čistě grafická a neobsahují žádný slovní element (symbol, kresba atd.), nebo jsou kombinací grafiky a textu, případně se jedná o text na jehož specifickém grafickém provedení vám však záleží (např. logo). Ochrana obrazové známky je omezena na příslušné grafické provedení a význam případného slovního prvku je potlačen.

Upozorňujeme, že kombinované ochranné známky již neexistují!

Mám zvolit českou známku nebo známku EU?

Při volbě regionu, pro který chcete ochrannou známku registrovat, je důležité především uvážit, na kterých trzích působíte či plánujete působit, případně kam hodláte v budoucnu expandovat. Roli hrají samozřejmě také finanční prostředky, které máte k dispozici.

Pokud zatím nabízíte své výrobky či služby pouze v ČR, ale máte dostatek finančních prostředků, pak se vyplatí zvážit registraci OZ rovnou v celé EU. Vyhnete se tak možným nepříjemnostem s registrací v budoucnu. Za zmínku též stojí, že ochranná známka EU stojí zlomek toho, kolik byste případně vynaložili na jednotlivé lokální přihlášky ve všech jednotlivých zemích EU.

Registraci by také nemělo bránit žádné již registrované označení (to pro vás zjistíme). Pokud by z daného důvodu nebylo vhodné registrovat známku v EU, neznamená to automaticky, že nelze registrovat takovou známku pro ČR.

Co jsou to třídy?

Při přihlašování ochranné známky je vždy třeba zvolit výrobky či služby, pro které se má ochranná známka registrovat, a to z takzvaných tříd (nebojte se, uděláme to za vás).

Jedná se v podstatě o kategorie výrobků a služeb označené čísly, které vycházejí z mezinárodních dohod (Niceské třídění). Tříd je celkem 45 – 34 pro výrobky a 11 pro služby.

Ochrana vaší ochranné známky je vždy omezena právě na výrobky a služby vybrané ze stanovených tříd. Z čím více tříd si vyberete, tím bude vaše ochrana širší. Za každou třídu nad rámec základního počtu však připlácíte.

My pro vás v základní ceně vybereme výrobky a služby ze 3 tříd u české OZ, resp. ze 2 tříd u známky EU. Každá další třída bude za příplatek.

Co když moje označení nebude vhodné k registraci?

Výsledkem námi provedené rešerše bude hodnocení rizika neúspěšného zápisu vaší ochranné známky. Pokud se na základě tohoto hodnocení rozhodnete, že známku registrovat nechcete, pak zaplatíte pouze za provedenou rešerši, a to v souladu s naším ceníkem.

Kolik mě registrace známky bude stát?

Přípravu a podání přihlášky české ochranné známky provádíme za 9.990,- Kč (až ve třech třídách) a ochranné známky EU za 34.990,- Kč (až ve dvou třídách). Cena zahrnuje veškeré poplatky a nemusíte se tedy bát dalších skrytých nákladů.

Podrobné informace o našich cenách, včetně cen doplňkových služeb (např. expresní zpracování, další třída) a výše poplatků jednotlivých úřadů, naleznete v našem ceníku.

Jak dlouho bude trvat zápis do rejstříku?

Doba trvání celého procesu registrace se nedá předem přesně odhadnout.

Spolehnout se však můžete na to, že pokud s námi budete pružně spolupracovat, pak doba od odeslání formuláře do podání přihlášky ochranné známky zpravidla nepřesáhne 14 dní.

V případě expresního zpracování jsme připraveni za vás přihlášku ochranné známky podat již do 48 hodin po připsání platby faktury na náš bankovní účet.

Doba od podání přihlášky do zápisu do rejstříku je pak závislá na příslušném úřadu a činí průměrně 6-9 měsíců v případě ÚPV a 4-6 měsíců v případě EUIPO. Může však být i delší.

Je třeba také zmínit, že ochranná známka se do rejstříku zapisuje zpětně k datu podání přihlášky.

Kdy můžu začít používat symbol ®?

Symbol ®, kterým se označuje registrovaná ochranná známka, můžete ke své značce připojit až po úspěšném zápisu příslušné ochranné známky do rejstříku.

Do té doby můžete používat alespoň symbol ™ (trademark), který se užívá pro označení neregistrovaných známek.

Je možné, že se registrace nezdaří?

Ano, stát se to bohužel samozřejmě může. Nikdo není schopen úspěšný zápis ochranné známky garantovat, neboť výsledek je závislý na rozhodnutí příslušného úřadu. Pomocí důkladné rešerše, kterou provádí advokát s rozsáhlými zkušenostmi, se nicméně snažíme riziko neúspěšného zápisu minimalizovat.

V případě námitek proti vaší přihlášce vám bude náš advokát k dispozici (zvlášť placená služba).

Jak dlouho ochrana trvá a dá se prodlužovat?

Ochranná známka v ČR i EU se registruje vždy na dobu 10 let. Je třeba zdůraznit, že doba platnosti OZ se počítá již ode dne podání přihlášky (v případě úspěšného zápisu).

Registraci ochranné známky lze prodloužit, a to vždy o dalších 10 let. Cenové podmínky obnovy, včetně poplatků příslušných úřadů, naleznete v našem ceníku.

Jaký je průběh registrace na Znamka.eu?

Základní body průběhu registrace naleznete shrnuté zde.

Celý proces začíná tím, že vyplníte náš jednoduchý a inteligentní on-line formulář. Po jeho odeslání se vám automaticky vygeneruje plná moc, kterou obdržíte na váš e-mail spolu s potvrzením požadavku. Plnou moc nám můžete zaslat poštou nebo elektronicky (s elektronickým podpisem či v podobě elektronicky zkonvertovaného dokumentu). Elektronické zaslání lze bohužel využít jen pro registraci české ochranné známky.

My se vám do 48 hodin ozveme a začneme pracovat na přípravě registrace. Následně (do 7 dnů) vám zašleme na e-mail výstupy rešerše, včetně ohodnocení rizika neúspěšnosti zápisu a doporučení tříd pro registraci. Na základě toho se domluvíme, jakým způsobem dále postupovat. Pokud bude riziko příliš vysoké, můžete se rozhodnout přihlášku nepodávat a zaplatíte jen za rešerši. Případně se můžeme domluvit na úpravě požadavku (např. změna slovní známky na kombinovanou, úprava znění apod.).

Poté vám vystavíme fakturu s tím, že po obdržení platby již připravíme finální podobu přihlášky ochranné známky a ještě jednou si s vámi vše potvrdíme. Vámi schválenou přihlášku bezodkladně podáme příslušnému úřadu (ÚPV či EUIPO).

Pokud na registraci ochranné známky spěcháte, pak si můžete připlatit za expresní zpracování vašeho požadavku. V takovém případě přihlášku OZ podáme nejpozději do 48 hodin od přijetí platby za fakturu a všech potřebných podkladů (plná moc stačí elektronicky, s následným zasláním originálu).

Po podání přihlášky od nás dostanete odkaz, na kterém budete moci sledovat průběh řízení před úřadem.

V případě úspěšné registrace vám následně (za cca 4-6 měsíců u známky EU a 6-9 měsíců u české známky) pošleme poštou osvědčení o zápisu ochranné známky.

Co všechno zahrnuje registrace přes Znamka.eu?

V rámci našeho základního balíčku služeb registrace ochranné známky pro vás provedeme rešerši, připravíme a podáme přihlášku a budeme vás zastupovat před úřadem v řízení o zápisu. S úřadem za vás vyřídíme veškerou komunikaci, a to včetně případného doplnění či úprav přihlášky.

Cena balíčku zahrnuje také úhradu poplatků za registraci, a to ve výši 5.000 Kč u české známky (registrace až do 3 tříd), resp. 900 EUR u ochranné známky EU (registrace až do 2 tříd). Více informací naleznete v našem ceníku.

Pokud bude známka úspěšně zapsána, zašleme vám také poštou osvědčení o zápisu.

Balíček služeb nezahrnuje zastupování v případném řízení o námitkách, jakož ani podání opravného prostředku (rozklad či odvolání) a zastupování v řízení o něm.

Proč zvolit registraci známky přes Znamka.eu?

Shrnutí výhod použití naší služby Znamka.eu naleznete zde.

Naše služba vás především zbaví nepřehledných a složitých formulářů, které byste museli jinak vyplňovat. Vyplníte pouze náš jednoduchý on-line formulář a o zbytek se již postaráme my.

Díky našim zkušenostem jsme schopni přihlášku ochranné známky zpracovat rychle a kvalitně. Nemusíte se tak starat o rešerši, která by vám jistě zabrala mnoho drahocenného času. Zárukou odbornosti je pak zpracování přihlášky advokátem, který má pojištění profesní odpovědnosti.

Díky částečné automatizaci procesů si také můžeme dovolit poskytovat naše služby za výhodné ceny. Prostudujte si náš ceník a posuďte sami.

Poskytujete i další služby týkající se OZ?

Ano, provozovatel služby Znamka.eu Mgr. Štěpán Kubát, advokát, poskytuje veškeré služby související s ochrannými známkami, jakož i s ostatními předměty duševního vlastnictví.

Pokud potřebujete právní služby, které nejsou nabízeny v rámci balíčků na Znamka.eu, neváhejte se obrátit přímo na advokátní kancelář Mgr. Štěpána Kubáta.